आगोंदा येथे एका कारला धडक देऊन कलंडलेल्या बसमुळे 27 प्रवासी जखमी झाले.