मराठी बातम्यां

सरकार दरबारी कुष्ठरोगाचे निर्मूलन झाले असले तरी नवीन रुग्ण सापडू लागले आहेत.त्याची गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.कुष्ठरोगी बरा झाला तरी समाज त्यांना स्वीकारत नसल्याने...